Odfrankowienie kredytów

• odfrankowienie kredytów

 

• dochodzenie roszczeń z tytułu niewłaściwie waloryzowanych / indeksowanych kredytów do walut obcych

 

• weryfikowanie umów kredytowych pod kątem klauzul abuzywnych i pomoc w ich usuwaniu

 

• opiniowanie umów kredytowych przed ich zawarciem

 

• pomoc w odstępowaniu i wypowiadaniu umowy kredytów oraz w sporach z bankami