Prawo administracyjne i budowlane

• reprezentacja i udział w postępowaniach administracyjnych

 

• zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

• usługi prawne z zakresu prawa budowlanego -  w tym reprezentacja w procesie inwestycyjnym ( uzyskiwanie pozwoleń na budowę, postępowania legalizacyjne, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy itp.)

 

• usługi prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami (scalanie, podział, wywłaszczenie, odszkodowania, opłaty adiacenckie itp.)

 

• reprezentacja w postępowaniach z zakresu egzekucji administracyjnej