Prawo ubezpieczeń społecznych

• odwołania od decyzji ZUS i KRUS

 

• odwołania od decyzji lekarzy orzeczników

 

• weryfikacja prawa do renty, emerytury

 

• reprezentacja przed ZUS i KRUS

 

• reprezentacja przed Sądem ubezpieczeń społecznych

 

• wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze