Prawo pracy

• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sporach z zakresu prawa pracy

 

• kompleksowe przygotowywanie umów o pracę lub ich odpowiednia zmiana

 

• kompleksowe przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, w tym: oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia)

 

• kompleksowe przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.

 

• opiniowanie i przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz zachowania poufności