Nieruchomości

• reprezentacja w sprawach wieczysto-księgowych oraz administracyjnych dotyczących nieruchomości

 

• reprezentacja w sprawach o zasiedzenie, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, przywrócenie posiadania, wywłaszczenie, podział i zniesienie współwłasności

 

• audyt stanu prawnego nieruchomości na podstawie Ksiąg Wieczystych i zbiorów dokumentów

 

• opiniowanie, analiza oraz przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości