Umowy o roboty budowlane

• przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, w tym również klauzule FIDIC,

 

• reprezentowanie Inwestora, Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawców w procesie budowlanym,

 

• reprezentacji w procesie negocjacji i zawierania umów budowlanych,

 

• prowadzenia tzw. kalendarza budowy tj. sprawowania nadzoru nad terminami oraz obowiązkami wynikającymi z umowy o roboty budowlane,

 

• obłsuga z zakresu prawa budowlanego oraz administracyjnego,

 

• odzyskiwanie należności wynikających z wykonanego kontraktu budowlanego.