Odszkodowania

• reprezentacja w sprawach odszkodowawczych przed Ubezpieczycielem (postępowanie przedsądowe)

 

• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym w sprawach odszkodowawczych

 

• odszkodowania z tytułu błędów medycznych

 

• odszkodowania komunikacyjne z OC i NNW oraz AC

 

• odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy

 

• odsyskiwanie środków z tzw. Polisolokat