Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

• reprezentacja Upadłego, Dłużnika lub Wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

 

• doradztwo w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego

 

• przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wszczynanie postępowań restrukturyzacyjnych

 

• przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

 

• współpraca z Syndykami, zarządcami sądowymi i nadzorcami sądowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi oraz zastępstwo procesowe Syndyków, zarządców sądowych, nadzorców sądowych lub doradców restrukturyzacyjnych