Prawo rodzinne i spadkowe

 

• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym

 

• postępowania w przedmiocie orzeczenia rozwodu lub separacji

 

• postępowania w przedmiocie alimentów, w tym postępowanie o obniżenie lub podwyższenie alimentów

 

• postępowania w przedmiocie podziału majątku oraz ustanowienia rozdzielności majątkowej

 

• postępowania z zakresu prawa spadkowego, w tym postępowania w przedmiocie zachowku i podziału majątku spadkowego