Prawo cywilne

• przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych oraz handlowych

 

• zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym

 

• reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych

 

• sporządzenie opinii prawnych

 

• podziały majątku

 

• przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa cywilnego